ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HACUKABOLT ÜZEMELTETŐI ADATOK

Németh-Gellai Ildikó Dóra ev. 
Székhely: 9700 Szombathely, Akacs M. u. 45. 
E-mail: info@hacukabolt.hu
Adószám: 56672512-1-38
Nyilvántartási szám: 55342731
Szerződés nyelve: magyar
Telefonszám: 06 30 016 1861
Számlaszám: 50433553-10001686-00000000

HACUKA KIDS ÜZEMELTETŐI ADATOK

Szirmai Judit ev. 
Székhely: 9700 Szombathely, Kárpáti K. u. 17.  
E-mail: info@hacukabolt.hu
Adószám: 41450309-1-38
Nyilvántartási szám: 58078251
Szerződés nyelve: magyar
Telefonszám: 06 30 097 1466
Számlaszám: 50453197-10026153-00000000

A jelen általános szerződési feltételekben Németh-Gellai Ildikó Dóra egyéni vállalkozó, mint a Hacukabolt üzemeltetője és Szirmai Judit egyéni vállalkozó, mint a Hacuka Kids üzemeltetője, a továbbiakban, együttesen: Hacukabolt. 

REGISZTRÁCIÓ

A Hacukabolt részére a hacukabolt.hu weboldalon is részletesen ismertetett használt ruházati termékek (női és férfi ruhák, cipők és kiegészítők, illetve gyerekruhák, gyerekcipők és kiegészítők) leadására van lehetőség. A ruhaleadáshoz a hacukabolt.hu weboldalon történő regisztráció szükséges, amely során a sikeres regisztráció érdekében valamennyi kért adatot (név, e-mail cím, jelszó) meg kell adni. Az oldal jelzi a Registrálónak, ha adatai hiányosak, így azokat javítani kell. 

Egy e-mail cím alatt csak egy regisztráció kezdeményezhető.

A regisztrációt követően a Regisztrálónak a megadott e-mail címre érkező automatikus levélben található, kék színnel kiemelt linken meg kell erősítenie a regisztrációját. 

A „Sikeresen megerősítetted a regisztrációdat!” rendszerüzenettel egyidejűleg a Regisztráló a Hacukabolt közösségének tagjává válik, ezzel támogatja az újrahasznosítás Hacukabolt által képviselt formáját, és élhet a közösségi vásárlás lehetőségével. A sikeres regisztrációt visszaigazoló e-mail is jelzi. Amennyiben „A megerősítés nem sikerült!” rendszerüzenetet kap a Regisztráló, az info@hacukabolt.hu, valamint a +36300161861 elérhetőségeken tudja felvenni a kapcsolatot a Hacukabolt munkatársával.

A megadott jelszót a Regisztráló bizalmasan kell, hogy kezelje. Ha azt jogosulatlan személy megszerzi, az abból eredő károkért, hátrányokért a Hacukabolt nem vállal felelősséget. 

Új jelszó beállítása (elfelejtett jelszó) szintén a hacukabolt.hu weboldalon kezdeményezett rendszerüzenettel történhet. 

A regisztráció során a Regisztráló az ÁSZF-ben és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a regisztrációs felületen külön nyilatkozatban elfogadja, és az adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul az alábbiak szerint:

 Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.

Az adatkezelési tájékoztató megtekintése linkre kattintva elérhető a tájékoztató teljes tartalma.

A regisztráció ruhaleadási kötelezettséggel nem jár. 

A regisztrált adatokat a Hacukabolt a Regisztráló kérésére törli a rendszerből. Ez azonban biztonsági okokból csak akkor végezhető el, ha a törlési kérelmet a Regisztráló az info@hacukabolt. hu címre küldött e-mailben is megerősíti. 

RUHALEADÁS

Ruhaleadásra a regisztrációt követően van lehetőség.  

LEADHATÓ HASZNÁLT RUHA ÉS KIEGÉSZÍTŐ:

Női és férfi ruhák: szezonális, minőségi ruhák tiszta, frissen mosott és vasalt állapotban.

Minőségi feltételek: a ruhák nem lehetnek viseltesek, foltosak, bolyhosak, szakadtak vagy lyukasak. A gomboknak, a cipzáraknak, a gumírozásnak épnek kell lenniük. 

Nem hozható: hálóruha, alsónemű

Női és férfi cipő: szezonális, az évszaknak és a mai divatnak megfelelő, minőségi cipők megtisztított talppal, sérülésmentes felsőrésszel.

Minőségi feltételek: a cipők nem lehetnek viseltesek, nem szorulhatnak javításra. A csatoknak és a cipzáraknak épnek kell lenniük. 

Kiegészítők: divatos táskák, bizsu ékszerek, övek, sálak. 

Minőségi feltételek: a kiegészítők nem lehetnek sérültek, nem szorulhatnak javításra. A csatoknak és a cipzáraknak épnek kell lenniük. 

Gyerekruhák: szezonális, minőségi, divatos lány- és fiúruhák 62-es mérettől a tiniméretig (158), tiszta, frissen mosott és vasalt állapotban.

Minőségi feltételek: a ruhák nem lehetnek viseltesek, foltosak, bolyhosak, szakadtak vagy lyukasak. A gomboknak, a cipzáraknak, a gumírozásnak épnek kell lenniük. 

Nem adományozható: hálóruha, alsónemű

Gyerekcipő: szezonális, az évszaknak és a mai divatnak megfelelő, minőségi, divatos, kényelmes lány- és fiúcipők 18-as mérettől, megtisztított talppal, sérülésmentes felsőrésszel.

Minőségi feltételek: a cipők nem lehetnek viseltesek, nem szorulhatnak javításra. A csatoknak és a cipzáraknak épnek kell lenniük.

Nem adományozható: divatjamúlt vagy sérült cipő

Kiegészítők: divatos gyerektáskák, sapkák, sálak, kesztyűk. 

Minőségi feltételek: a kiegészítők nem lehetnek sérültek, nem szorulhatnak javításra. A csatoknak és a cipzáraknak épnek kell lenniük. 

Nem adományozható: gyerekékszer, iskolatáska

Átvételre csak a hacukabolt.hu weboldalon és az ÁSZF-ben rögzített feltételeknek megfelelő, a Hacukabolt képviselői által kiválasztott darabok kerülhetnek. A Hacukabolt fenntartja a leadásra szánt használat ruhák és kiegészítők visszaadásának jogát indokolási kötelezettség nélkül.  

A leadás ellenszolgáltatás nélkül történik. Az átvételi elismervény aláírásával a Ruházati terméket leadó hozzájárul a használt ruhák és kiegészítők Hacukabolt általi újrahasznosításához, értékesítéséhez, és egyben hozzájárul ahhoz is, hogy az átvett darabokat a Hacukabolt adományozza, ha azok értékesítése a Hacukabolt keretében nem járt sikerrel. Az átvételi elismervény aláírását követően a tárgyak visszavételére nincs lehetőség.  

Egyszerre maximum 15 ruhadarab (ruha, cipő, kiegészítő együtt) adható le. 

A ruhaleadás vásárlási kötelezettséggel nem jár. 

ÉRTÉKELÉS

A ruhák leadásakor a kiválasztott darabok pontozása is megtörténik, amelynek során egy, a tényleges állapotukat tükröző, kizárólag a közösségi vásárláshoz felhasználható pontértéket kapnak. A kapott pontok 1 pont = 1 Ft-nak megfelelően használhatók fel a Hacukaboltban a pontbeváltás szabályai (közösségi vásárlás) szerint. A pontozást a Ruházati terméket leadó jelenlétében a Hacukabolt képviselője végzi az átvételi elismervényen feltüntetett maximálisan adható pontok és a meghatározott termékkategóriák alapján. Amennyiben a pontozást a Ruházati terméket leadó elfogadja, a Hacukabolt képviselője kiállítja az átvételi elismervényt, azt mindkét fél aláírja, és az azon összesített pontokat jóváírja a Ruházati terméket leadó által regisztrált felhasználói fiókban. A Ruházati terméket leadó naprakészen ellenőrizheti aktuális egyenlegét, ha a hacukabolt.hu weboldalon belép felhasználói fiókjába. 

A leadott ruhák pontértékének meghatározásakor figyelembe vett szempontok: a márka, a divatosság, a méret és az alapanyag.

VÁSÁRLÁS

A Hacukabolt kínálatából teljes áron bárki vásárolhat regisztráció és ruhaleadás nélkül.

KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS

A Ruházati terméket leadó jogosult a nyilvántartott pontjai mértékéig közösségi áron vásárolni a Hacukaboltban, akár már azonnal a ruhaleadást követően. A Hacukabolt árcímkéin külön szerepel az adott ruhadarab, termék ún. teljes ára és közösségi ára. A teljes árnak minden esetben 50 %-a a közösségi ár. A pontokkal rendelkező Ruházati terméket leadó vásárláskor csak a közösségi árat - vagyis a teljes ár felét -, fizeti meg forintban, a teljes ár másik felét a Ruházati terméket leadó felhasználói fiókjában nyilvántartott pontokból vonja le a Hacukabolt képviselője, ahol 1 pont 1 Ft-nak felel meg. A Ruházati terméket leadó a levont pontokat is a felhasználói fiókjában tudja ellenőrizni.

A pontok korlátlan ideig felhasználhatók. 

IRÁNYADÓ JOG

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekbe a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 

PANASZKEZELÉS, JOGORVOSLAT, FELÜGYELETI SZERVEK

A vásárló panasszal kapcsolatban info@hacukabolt.hu e-mail címen, illetve a 06 30 0161861 telefonszámon fordulhat a Hacukabolt felé. 

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.

Szombathely, 2023.04 06.